ΦΛΑΝΤΖΑ MIELE ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 4 ΓΑΤΖΑΚΙΑ 06432220 ORIGINAL
Κωδικός: 35.2.77.002
  • ΦΛΑΝΤΖΑ MIELE ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 4 ΓΑΤΖΑΚΙΑ 06432220 ORIGINAL
  • ΦΛΑΝΤΖΑ MIELE ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 4 ΓΑΤΖΑΚΙΑ 06432220 ORIGINAL
  • ΦΛΑΝΤΖΑ MIELE ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ 4 ΓΑΤΖΑΚΙΑ 06432220 ORIGINAL

Περιγραφή:

ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΟΡΤΑΣ ΦΟΥΡΝΟΥ MIELE ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ

Κωδικός Κατασκευαστή: Miele  6432220 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 4 Γαντζάκια, Μήκος 47.5cm, Πλάτος 35.5cm

ORIGINAL

MIELE

model(MOD) : H316B
model(MOD) : H4215B
model(MOD) : H4285
model(MOD) : H4250B
model(MOD) : H202E
model(MOD) : H336E
model(MOD) : H4640B-KAT
model(MOD) : H334B
model(MOD) : H310B
model(MOD) : H310E
model(MOD) : H310EA
model(MOD) : H310-1B
model(MOD) : H310-3E
model(MOD) : H310-1E
model(MOD) : H310-3B
model(MOD) : H311B
model(MOD) : H311E
model(MOD) : H3120Ε
model(MOD) : H3121E
model(MOD) : H313B
model(MOD) : H3140B
model(MOD) : H318B
model(MOD) : H318E
model(MOD) : H319EC
model(MOD) : H319ET
model(MOD) : H317E
model(MOD) : H3140E
model(MOD) : H317B
model(MOD) : H316-3E
model(MOD) : H316-3BC
model(MOD) : H316-3B
model(MOD) : H316-1EC
model(MOD) : H316-1BC
model(MOD) : H316-1B
model(MOD) : H316ET
model(MOD) : H316E
model(MOD) : H316BT
model(MOD) : H316B
model(MOD) : H3141E
model(MOD) : H3141B
model(MOD) : H320B
model(MOD) : H320E
model(MOD) : H320E-A
model(MOD) : H320-1B
model(MOD) : H320-1E
model(MOD) : H320-2B
model(MOD) : H320-2E
model(MOD) : H320-3B
model(MOD) : H320-3E
model(MOD) : H321B
model(MOD) : H321E
model(MOD) : H3221E
model(MOD) : H3241B
model(MOD) : H3241E
model(MOD) : H326B
model(MOD) : H326E
model(MOD) : H326ET
model(MOD) : H330E-KAT
model(MOD) : H330-1E-KAT
model(MOD) : H288B2-KAT
model(MOD) : H283B2
model(MOD) : H326-1B
model(MOD) : H326-1E
model(MOD) : H326-2B
model(MOD) : H326-2BC
model(MOD) : H326-2E
model(MOD) : H326-3B
model(MOD) : H326-3BC
model(MOD) : H326-3E
model(MOD) : H327B
model(MOD) : H331E
model(MOD) : H327E
model(MOD) : H333B
model(MOD) : H333E
model(MOD) : H333-1B
model(MOD) : H334B-KAT
model(MOD) : H336B
model(MOD) : H336B-KAT
model(MOD) : Η328Β-ΚΑΤ
model(MOD) : H336E-KAT
model(MOD) : H336-1B
model(MOD) : H336-1B-KAT
model(MOD) : H336-1E
model(MOD) : H336-2E
model(MOD) : H336-2E-KAT
model(MOD) : H338B2
model(MOD) : H4100B
model(MOD) : H4100E
model(MOD) : H328E-KAT
model(MOD) : H3282B-KAT
model(MOD) : H3282E-KAT
model(MOD) : H329BC-KAT
model(MOD) : H329BT-KAT
model(MOD) : H329EC-KAT
model(MOD) : H4101E
model(MOD) : H4102B
model(MOD) : H4102E
model(MOD) : H329ET-KAT
model(MOD) : H340B-KAT
model(MOD) : H340E-KAT
model(MOD) : H340-2EP
model(MOD) : H340-1E-KAT
model(MOD) : H4104E
model(MOD) : H4105E
model(MOD) : H4107E
model(MOD) : H4110B
model(MOD) : H4110E
model(MOD) : H4110EC
model(MOD) : H340-1B-KAT
model(MOD) : H340-1BP
model(MOD) : H4112B
model(MOD) : H341E
model(MOD) : H4112E
model(MOD) : H341-2E
model(MOD) : H343B
model(MOD) : H4114B
model(MOD) : H343E
model(MOD) : H343-1E
model(MOD) : H4114E
model(MOD) : H344B
model(MOD) : H4115B
model(MOD) : H4115E
model(MOD) : H4117B
model(MOD) : H344-2B
model(MOD) : H346B
model(MOD) : H346E
model(MOD) : H4117E
model(MOD) : H4120B
model(MOD) : H4120E
model(MOD) : H4200B
model(MOD) : H4200E
model(MOD) : H4202B
model(MOD) : H346E-KAT
model(MOD) : H4202E
model(MOD) : H4204B
model(MOD) : H4205B
model(MOD) : H4205E
model(MOD) : H4207B
model(MOD) : H4207E
model(MOD) : H346-1B
model(MOD) : H4210B
model(MOD) : H4210E
model(MOD) : H4212B
model(MOD) : H4212E
model(MOD) : H4215E
model(MOD) : H4217B
model(MOD) : H346-1E
model(MOD) : H346-2E-KAT
model(MOD) : H4217E
model(MOD) : H350B
model(MOD) : H350E
model(MOD) : H4218B
model(MOD) : H4218BP
model(MOD) : H4218E
model(MOD) : H4220B
model(MOD) : H4220E
model(MOD) : H4230B
model(MOD) : H4230E
model(MOD) : H4235B
model(MOD) : H4235E
model(MOD) : H4240B
model(MOD) : H4240BC
model(MOD) : H4240E
model(MOD) : H4250BC
model(MOD) : H4250E
model(MOD) : H4260BC-KAT
model(MOD) : H4260B-KAT
model(MOD) : H4260E-KAT
model(MOD) : H350-1B
model(MOD) : H350-1E
model(MOD) : H350-2E
model(MOD) : H353B
model(MOD) : H355B-KAT
model(MOD) : H357B-KAT
model(MOD) : H357BT-KAT
model(MOD) : H360B
model(MOD) : H360E
model(MOD) : H360-1B
model(MOD) : H360-1E
model(MOD) : H360-2E
model(MOD) : H363B
model(MOD) : H363-2B
model(MOD) : H365B-KAT
model(MOD) : H365-2B-KAT
model(MOD) : H370B
model(MOD) : H370BT
model(MOD) : H370E
model(MOD) : H370ET-KAT
model(MOD) : H370-1B
model(MOD) : H4280B
model(MOD) : H370-1ET-KAT
model(MOD) : H4280B-KAT
model(MOD) : H4280E
model(MOD) : H4285B-KAT
model(MOD) : H370-2E
model(MOD) : H340-2E-KAT
model(MOD) : H373BT-KAT
model(MOD) : H373ET-KAT
model(MOD) : H373-1BT
model(MOD) : H373-1BT-KAT
model(MOD) : H373-1ET
model(MOD) : H373-1ET-KAT
model(MOD) : H373-2E-KAT
model(MOD) : H4301E
model(MOD) : H373-2ET
model(MOD) : H4302B
model(MOD) : H373B2-KAT
model(MOD) : H4302E
model(MOD) : H4304E
model(MOD) : H4310E
model(MOD) : H4312B
model(MOD) : H4314B
model(MOD) : H378-1B2
model(MOD) : H4314E
model(MOD) : H4350B
model(MOD) : H4350E
model(MOD) : H4355B
model(MOD) : H380ET-KAT
model(MOD) : H380-1ET-KAT
model(MOD) : H380-2E-KAT
model(MOD) : H383B-KAT
model(MOD) : H383BT
model(MOD) : h4402b
model(MOD) : H4402E
model(MOD) : H4404B
model(MOD) : H383BT-KAT
model(MOD) : H383ET-KAT
model(MOD) : H383-1B-KAT
model(MOD) : H383-1BT-KAT
model(MOD) : H383-1ET-KAT
model(MOD) : H383-2B-KAT
model(MOD) : H383-2BT
model(MOD) : H383-2E-KAT
model(MOD) : H4520E-KAT
model(MOD) : H310E-A
model(MOD) : H328B-KAT
model(MOD) : H390BT-KAT
model(MOD) : H390ET-KAT
model(MOD) : H390-2B-KAT
model(MOD) : H4130B
model(MOD) : H4130E
model(MOD) : H4135E
model(MOD) : H4140B
model(MOD) : H41140BC
model(MOD) : H4140E
model(MOD) : H4150B
model(MOD) : H4150E
model(MOD) : H4155B
model(MOD) : H4155E
model(MOD) : H4160B-KAT
model(MOD) : H4160E-KAT
model(MOD) : H4180E
model(MOD) : H4312E
model(MOD) : H4404E
model(MOD) : H4410E
model(MOD) : H4412B
model(MOD) : H4412E
model(MOD) : H4414B
model(MOD) : H4418B
model(MOD) : H4418E
model(MOD) : H4450B
model(MOD) : H4450E
model(MOD) : H4455B-KAT
model(MOD) : H4520B-KAT
model(MOD) : H4540B-KAT
model(MOD) : H4540E-KAT
model(MOD) : H4580B-KAT
model(MOD) : H4620B-KAT
model(MOD) : H4620E-KAT
model(MOD) : H4640E-KAT
model(MOD) : H4680B-KAT
model(MOD) : H4681B-KAT
model(MOD) : H251B
model(MOD) : H212B
model(MOD) : H212EΠοσότητα:     Κριτικές

0 αντικείμενα
Ανταλλακτικά